Zadaniem 20 osobowej grupy gimnazjalistów z klasy II b jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o najciekawszych eksponatach znajdujących się w zbiorach Muzeum Gospodarstwa Sprzętu Domowego w Ziębicach.  

Czas realizacji: 1 miesiąc                
                                                          Autor: Iwona Gosek